Mijn visie op projectmanagement

Mijn visie op projectmanagement

Als ik mensen vraag naar het project waar ze met veel plezier aan hebben gewerkt beginnen hun ogen te glimmen. 

Wat blijkt dan? Voor een goed projectresultaat is vooral commitment en energie nodig. Als het team er zin in heeft, het belangrijk vindt én er verantwoordelijkheid voor neemt dan is de basis gelegd. Op deze basis is Projectmatig Creëren ontwikkeld.

Projectmatig Creëren biedt een praktische werkbare aanpak en structuur. Deze structuur fungeert als ruggengraat en knelt niet als een korset. Projectmatig Creëren biedt praktische werkvormen, waarbij het hele team in actie komt om het project vorm te geven. Zo creëren ze samen het project, waarbij ze scherpe afspraken maken met de opdrachtgever over de opdracht, samen bouwen aan het activiteitenplan en het projectcontract om na de uitvoering het resultaat op te leveren.

Projectmatig Creëren in praktijk

Projectmatig Creëren is goed te gebruiken in combinatie met andere projectmanagementmethoden. Het biedt net die handvatten die projectmanagement eenvoudiger toepasbaar te maken niet alleen voor projectleiders, maar ook voor medewerkers die af een toe een project erbij doen. 

Commitment van het projectteam, verwachtingen van opdrachtgever, afstemming met de lijnorganisatie en het draagvlak bij belanghebbenden krijgen alle aandacht. Zij vormen de voorwaarden voor een succesvol project.

In mijn trainingen werken deelnemers altijd aan hun eigen actuele projecten, zodat ze de methodiek direct toepassen in praktijk en er de volgende dag mee aan de slag kunnen.

Kennismaken met Projectmatig Creëren

Graag presenteer ik in company de essentie en aanpak van Projectmatig Creëren. In een interactieve en praktische kennismakingsworkshop van twee uur leg ik graag uit welke bijdrage PMC kan bieden in uw organisatie. Neem contact op!